Kopiowanie

W tym rozdziale opisano podstawowe działania związane z kopiowaniem oraz inne, przydatne funkcje.

Wstęp do Podstawowych działań związanych z kopiowaniem

W tym rozdziale opisano ekran podstawowych funkcji kopiowania oraz podstawowe działania związane z kopiowaniem.

Zwiększanie jakości i wydajności

W tym rozdziale opisano przydatne funkcje mające na celu zwiększenie jakości i szybkości wykonywanych kopii, takie jak regulacja ostrości zwiększająca wyrazistość wydruków oraz łączenie kilku oryginałów w celu wydajnego jednoczesnego ich skopiowania.

Tworzenie materiałów informacyjnych

W tej sekcji opisano funkcje kopiowania umożliwiające tworzenie dokumentów do rozdania charakteryzujących się przejrzystą organizacją ze względu na np. numery stron i numery referencyjne.

Eksploatacja Przydatnych funkcji kopiowania

W tym rozdziale opisano różne funkcje kopiowania (od funkcji edycji dokumentu takich jak zmiana układu i tworzenie etykiet, a kończąc na funkcjach bezpieczeństwa zabezpieczających przed wyciekiem informacji).
9EHX-05W