Konserwacja głównego modułu

Aby uzyskać informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podejmować podczas konserwacji, zob. dokument „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” dostarczony wraz z urządzeniem oraz w sekcji @Obsługa w Opcjach.

Czyszczenie podstawowe

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Inne funkcje

Środki ostrożności przy przenoszeniu urządzenia
9EHX-017