Podajnik

Wskaźnik umieszczenia oryginału

Świeci się, gdy na tacy podawania oryginałów ułożone są oryginały.

Pokrywa podajnika

Należy otworzyć tę pokrywę podczas wyjmowania oryginałów zablokowanych w podajniku.Papier blokuje się w podajniku

Przesuwne prowadnice

Wyreguluj te prowadnice do szerokości danego oryginału.

Taca na oryginały

Umieszczone tutaj oryginały są automatycznie podawane do podajnika. Gdy załadowanych zostanie dwa lub więcej arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły.Umieszczanie oryginałów

Obszar podawania dokumentów do skanowania

Oryginały umieszczone w podajniku są skanowane w tym obszarze.

Szklana płyta

Podczas skanowania książek, grubych oryginałów, cienkich oryginałów i innych oryginałów, które nie mogą być zeskanowane za pomocą podajnika, należy je umieścić na szklanej płycie roboczej.Umieszczanie oryginałów

Wydłużenie tacki wyprowadzającej oryginały

W przypadku skanowania oryginałów o dużym formacie należy pociągnąć tackę, aby zapobiec ich wypadnięciu poza krawędź podajnika.

Ogranicznik oryginału

Podczas wyprowadzania dużych oryginałów, podniesienie ogranicznika oryginału zapobiega zsuwaniu się oryginałów z tacy lub ich wypadaniu.

Wskaźnik wyprowadzonych oryginałów

W celu zapobieżenia pozostawieniu oryginałów na tacy wyprowadzającej oryginały wskaźnik ten świeci podczas wyprowadzania oryginałów, a następnie miga chwilę po wyprowadzeniu wszystkich oryginałów.

Tacka wyprowadzająca oryginałów

Tutaj wyprowadzane są zeskanowane oryginały.

Element ustalający oryginału

Przytrzymuje oryginały tak, aby były wyprowadzane bezproblemowo.
Nie wolno mocno naciskać na podajnik, jeżeli na szklanej płycie roboczej umieszczono gruby dokument taki jak książka lub magazyn.
W obszarze wyprowadzania oryginałów nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie oryginałów.
Aby zapewnić prawidłowe wyniki drukowania należy regularnie czyścić podajnik i szklaną płytę roboczą.Regularne czyszczenie
9EHX-00E