Cassette Feeding Unit-AK

Opcja ta umożliwia dodanie trzech szuflad na papier. Ładowanie do opcjonalnych szuflad na papier papieru o różnych formatach umożliwia zmniejszenie pracy przy zamianie papieru.

Szuflada na papier

Załaduj papier. Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

Prawa pokrywa

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru
9EHX-02A