Korzystanie z faksów internetowych (I-faks)

Faks internetowy (I-faks) to funkcja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet. Zeskanowane dokumenty są przekształcane do formatu TIFF i wysyłane jako załącznik wiadomości e-mail. Nawet, jeżeli wysyłasz wiadomość w odległe miejsce lub masz dużo dokumentów do przesłania, nie musisz się obawiać kosztów. W tym przypadku, linie telefoniczne nie są wykorzystywane. Dzięki tej funkcji, możesz również wysyłać i odbierać I-faksy za pomocą urządzeń znajdujących się w obrębie tej samej sieci (np. biurowa sieć LAN).
Aby wysyłać dokumenty na adres e-mail wykorzystywany przez komputer lub urządzenie mobilne, patrz Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów.
Standardy I-faksów są określane przez sektor normalizacji telekomunikacja ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector). Możesz wysyłać i odbierać te dane za pomocą urządzeń innych producentów, o ile urządzenia te są zgodne ze standardem ITU-T. Urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE są zgodne z zaleceniem T.37 (Procedures for the transfer of facsimile data via store-and-forward on the Internet - procedury transferu danych telefaksów przez Internet).
9EHX-080