Wydajne skanowanie

W tej sekcji opisano tryb Tworzenie zadań, który umożliwia osobne zeskanowanie dużej liczby oryginałów i połączenie ich w jeden dokument.
9EHX-095