XPS

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oszczędzanie papieru>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Metoda dopasowania>
<Ogólny>, <Percepcyjny>, <Kolorymetryczna>, <Foto o żywych kol.>, <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Korekcja foto (tylko kolor)>
<Photo Optimizer PRO>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Korekcja czerwonych oczu>
<Korekcja czerwonych oczu>: <Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Poziom korekcji czerwonych oczu>*1: <Słabe>, <Standardowe>, <Silne>
<Rozjaśniacz twarzy>
<Rozjaśniacz twarzy>: <Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Poziom rozjaśnienia twarzy>*1: <Słabe>, <Standardowe>, <Silne>
<Półtony>
<Błąd rozprasz. światła (tylko 600 dpi)>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Tekst>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>
<Grafiki>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>
<Obraz>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Kompensacja szarości>
<Tekst>: <Wł.>, <Wył.>
<Grafiki>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Obraz>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Konwersja skali szarości>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
<Grafiki>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
<Obraz>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
9EHX-0KU