Prosta edycja plików

Nośnik pamięci zainstalowany w urządzeniu udostępnia użytkownikowi miejsce zapisywania, określane jako „Skrzynka pocztowa”. Zapisując dokumenty w Skrzynce pocztowej, można edytować pliki, na przykład, łączyć pliki ze sobą lub usuwać poszczególne strony z plików za pomocą urządzenia. Edytowane dokumenty można przekształcić do formatów plików takich jak PDF i TIFF, które są obsługiwane przez komputer, a następnie przesłać je do danego odbiorcy przez e-mail itp. Możliwe jest również zapisywanie dokumentów i zachowywanie ustawień drukowania, takich jak drukowanie dwustronne, umożliwiając drukowanie bez ponownego konfigurowania ustawień.
Urządzenie jest ustawione tak, aby automatycznie usuwać zapisane pliki po upływie określonego czasu. Można wydłużyć ten czas lub wybrać przechowywanie plików bezterminowo. Określanie ustawień skrzynki pocztowej
Aby zapobiec uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do urządzenia lub przeprowadzaniu nieprawidłowych działań, Skrzynce pocztowej można przypisać hasło. Określanie ustawień skrzynki pocztowej
9EHX-0A9