Zapisywanie dokumentów na nośnikach pamięci

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby przekształcić zeskanowane dokumenty do formatu cyfrowego, obsługiwanego przez komputery i zapisać te pliki na nośniku pamięci. Można skorzystać z tej metody, gdy trzeba przenieść pliki do komputera, który nie jest podłączony do sieci.
Nie można zapisywać dokumentów na nośnikach pamięci, jeżeli nie ma dostępnego miejsca.
1
Ustaw oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i zapisz>. Ekran <Strona główna>
Jeśli dla opcji <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci> wybrano ustawienie <Włącz>, po włożeniu nośnika pamięci zostanie wyświetlony skrót do polecenia <Skanuj i zapisz na nośniku pamięci>. Naciśnij na <Skanuj i zapisz na nośniku pamięci> i przejdź do punktu 4. <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>Podłączanie nośnika pamięci
3
Naciśnij <Nośnik Pamięci>.
4
Wybierz żądany nośnik pamięci.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi na nośniku pamięci.
5
Wyświetl miejsce zapisywania i naciśnij <Skanowanie>.
6
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień skanowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla skanowania, umożliwiające zapisanie pliku.
7
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są skanowane i zapisywane w formie plików.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Stop) <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Aby sprawdzić wyniki zapisywania, naciśnij kolejno opcje  (Monitor stanu) <Zapisz>  <Rejestr zadania>. Jeżeli <NG> jest wyświetlane, plik nie został zapisany prawidłowo. Wykonaj ponownie tę operację.
9EHX-0AK