Bilaga

Detta kapitel innehåller användbar information och föremål som kunderna bör vara medvetna om, såsom maskinens systemspecifikationer och funktioner för effektivare användning av maskinen. Läs detta kapitel vid behov.

Systemspecifikationer

Du kan kontrollera specifikationerna för nätverksmiljön, kopiering och scanning osv.

Utöka maskinens funktioner

Läs det här avsnittet om du använder MEAP-programmet, som används för att utöka maskinens funktioner.

Övrig information

Läs detta kapitel med användbar information om hur du använder maskinen.
9EKC-0SU