Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket

Om du använder ett visst format och en viss typ av papper för universalfacket kan du registrera detta papper i förväg som "Favoritpapper" för universalfacket. "Favoritpapper" kan lätt väljas från skärmen som visas när du fyller på papperet i universalfacket. Du sparar tid genom att slippa göra inställningar för format och papperstyp varje gång du använder detta papper.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Registrera favoritpapper (universalfack)>.
3
Välj en knapp att registrera och tryck på <Registrera/redigera>.
Du kan ändra det registrerade namnet genom att trycka på <Ändra namn>.
4
Välj pappersformat.
Registrera papper med standardformat
Registrera papper med eget format
När du fyller på kuvert
5
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
6
Tryck på <Stäng>.
TIPS
Om <Ange alltid> under <Standardalternativ för universalfack> är inställt på <Favoritpapper>, visas en skärm där du kan välja ditt "Favorite Paper" när du fyller på papper i universalfacket. <Standardalternativ för universalfack>
9EKC-013