Om maskinen

Detta kapitel innehåller viktig information för att använda maskinen såsom delar och pappersmatningsmetoder. Du kan också hänvisa till det här avsnittet för information beträffande ämnen såsom underhållsprocedurer för huvudenheten, hantering av pappersstopp eller klammerstopp samt maskinspecifikationer.

Delarna och deras funktioner

I det här avsnittet beskrivs maskinens utvändiga och invändiga delar och deras funktioner.

Slå på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du stänger av och sätter på maskinen.

Placera original och fylla på papper

Detta avsnitt beskriver hur du placerar original som ska skannas och hur du fyller på papper som används för utskrift.

Underhåll av huvudenheten

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter maskinen, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar.

Åtgärda pappersstopp

Detta avsnitt beskriver hur pappersstopp kan hanteras medan maskinen används.

Rensa klammerstopp (tillval)

Detta avsnitt beskriver hur klammerstopp kan hanteras medan maskinen används.

Tillval

Se detta avsnitt för att kontrollera tillbehör för att kunna använda maskinen mer effektivt.

Maskinspecifikationer

Se detta avsnitt för specifikationer beträffande huvudenheten och tillbehören.
9EKC-007