Handböcker och deras innehåll

Följande handböcker medföljer maskinen. Läs dem vid behov.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Innehållet i den här handboken är ämnat att förhindra skador på egendom, användare av maskinen och andra.
Installationsguide
Instruktionsboken beskriver grundläggande konfigureringsprocedurer, från att ta bort förpackningsmaterialet till att konfigurera maskinen.
För imageRUNNER ADVANCE DX C359i / C259i
För imageRUNNER ADVANCE DX C359P
Användarhandbok (denna handbok)
I den här handboken beskrivs alla enhetens funktioner i en handbok som visas med en webbläsare. Du kan bläddra igenom information per kategori eller ange ett nyckelord för att söka efter sidor om ett visst ämne. Använda Användarhandbok
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare))
I den här handboken, som du kan öppna i en webbläsare, beskrivs hur du använder PS/PCL/UFR II-skrivaren. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker.
Restrictions on Combinations of Copy Functions (Begränsningar beträffande kombinationer av kopieringsfunktioner)
Denna handbok – som kan läsas med en webbläsare – beskriver kombinationer av inställningar som inte är tillgängliga vid kopiering och användning av mer än en funktion åt gången. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
I den här handboken, som du kan öppna i en webbläsare, beskrivs hur du använder ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker.
Webbåtkomst
I den här handboken, som du kan öppna i en webbläsare, beskrivs hur du använder Webbåtkomst-funktionerna på kontrollpanelen. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker. Webbåtkomst
Administratörshandbok för Konfigurering för länkning med mobila enheter
Det här är en PDF-handbok som beskriver kombinerad användning av maskinen och en mobil enhet. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker. Administratörshandbok för Konfigurering för länkning med mobila enheter
Manualer med ikonen kan hittas här.
9EKC-005