Ställa in rastermönster

Rastrering är en teknik för att återskapa färg och täthet med grupper av små punkter. Källdatan för att rita dessa punkter kallas ett rastermönster. Genom att använda ett rastermönster som lämpar sig för bilden som ska skrivas ut kan den utskrivna bildens toning och kurvor återskapas bättre.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Inställningar för rastermönster>.
2
Välj rastermönster.
<Mönster 1>: Standardinställningen.
<Mönster 2>: Denna inställning förbättrar avbildningen ljusa delar av svartvita bilder.
<Mönster 3>: Den här inställningen förbättrar avbildningen av rastreringar i färgbilder.
<Mönster 4>: Denna inställning förbättrar avbildningen av den utskrivna bildens kantområden.
3
Tryck på <OK>.
4
Tryck på <Ja> och utför en automatisk toningsjustering (full justering).
Då detta kan leda till dålig färgbalans, se till att utföra den automatiska toningsjusteringen (full justering) efter att inställningarna har ändrats. Justera toning
9EKC-0S0