Skriva ut filer direkt utan att öppna dem

Genom att använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) kan du skriva ut filer som sparats på en dator eller i nätverket direkt på maskinen, utan att använda skrivardrivrutinen. Du behöver inte öppna filerna på datorn för att skriva ut dem.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Direct Print] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Välj ett filformat och en fil.
4
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
Om PDF-filen är lösenordsskyddad, trycker du på [Specify PDF File]  ange lösenordet i [Document Password]. Om du skriver ut PDF-filer som är länkade till en policyserver, väljer du [Specify PDF File]  anger användarnamnet för policyservern i [Policy Server User Name] och lösenordet för policyservern i [Policy Server Password].
För att skriva ut PDF-filer som inte tillåter utskrift eller skriva ut PDF-filer som endast tillåter utskrift med låg upplösning med hög upplösning, anger du huvudlösenordet.
Beroende på valt pappersformat, kan utskrift av PDF-/XPS-filer avbrytas.
5
Klicka på [Start Printing].
Utskriften startar.
Klicka inte upprepade gånger på [Start Printing] under filöverföring. Det kan orsaka fel och filen kanske inte kan överföras.
Det är inte säkert att du får helt rätt utskrift beroende på data.
Om du inte kan skriva ut med Direktutskrift eller om utskriftspositionen avviker kan du prova att öppna filerna från programmet och använda skrivardrivrutinen för att få korrekt utskrift.
9EKC-08H