<Gör fjärradressbok öppen>

Ange inställningarna för att göra en fjärradressbok publik.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Öppna adressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>  <Gör fjärradressbok öppen>
Du kan välja om du vill öppna adressboken för maskinen på en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien på nätverket.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Öppna adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0R1