Egna inställningar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Antal kopior>
1 till 9999
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<2-sidig utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Pappersmatning>
<Standardkälla för pappersmatning>
<Auto>, <Universalfack>, <Låda 1> till <Drawer n>*1
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Standardpappersformat>
<A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Kuv. NAGAGATA 3>, <Kuv. YOGATANAGA3>, <Kuv. nr 10>, <Kuvert ISO-C5>, <Kuvert DL>, <Kuvert Monarch>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Standardpapperstyp>
<Tunt>, <Normalt 1>, <Normalt 2>, <Normalt 3>, <Tjockt 1>, <Tjockt 2>, <Tjockt 3>, <Tjockt 4>, <Tjockt 5>, <Färg>, <Återvunnet 1>, <Återvunnet 2>, <Återvunnet 3>, <Hålslaget 1>, <Hålslaget 2>, <Overheadfilm>, <Etiketter>, <Arkivpapper>, <Brevpapper 1>, <Brevpapper 2>, <Brevpapper 3>, <Brevpapper 4>, <Brevpapper 5>, <Brevpapper 6>, <Brevpapper 7>, <Kuvert>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Åsidosätt pappersformat>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Pappersutmatning>
<Efterbehandling>
<Efterbehandling>: <Av>, <Sortera>, <Grupp>, <Förskjut+sortera>*2*3, <Förskjut+gruppera>*2, <Häfta+sortera>*2*4, <Häfta + Gruppera>*2*4
<Förskjut kopior>: 1 till 9999
<Bindningsplacering>: <Hörn (övre-V)>, <Hörn (övre-H)>, <Hörn (nedre-H)>, <Hörn (nedre-V)>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Utskriftskvalitet>
<Täthet>*2
<Cyan>: -8 till +8; 0
<Magenta>: -8 till +8; 0
<Gul>: -8 till +8; 0
<Svart>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Täthet (finjustering)>*2
<Cyan>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Magenta>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Gul>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Svart>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Spara toner>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Upplösning>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Bildkomprim.optimering>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Skärpa>
-3 till +3; 0
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Svällning>
-1 till +3; +2
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Tonervolymkorrigering>
<Normal>, <Ton.prioritet>, <Textprioritet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Linjekontroll>
<Upplösn.prioritet>, <Ton.prioritet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Breddjustering>
<Breddjustering>: <På>, <Av>
<Horisontellt>*2: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Vertical>*2: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Målfärg>*2: <Alla>, <Endast svart>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Avancerad utjämning>
<Avancerad utjämning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Använd för grafik>: <På>, <Av>
<Använd för text>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Gradationsutjämning>
<Gradationsutjämning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Använd för grafik>: <>, <Av>
<Använd för bilder>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förbättra text för S/V tryck>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Bindningsplacering>
<Långsida>, <Kortsida>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Fästmarginal>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förskjut kortsida (främre)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förskjut långsida (främre)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förskjut kortsida (bakre)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förskjut långsida (bakre)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Hoppa över fel automatiskt>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Tidsgräns>
<Tidsgräns>: <>, <Av>
<Tidsgräns>: 5 sekunder till 300 sekunder; 15 sekunder
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Kopiesatsnumrering>
<Kopiesatsnumrering>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Utskriftsplacering>*2
<5 platser>, <Övre vänster>, <Undre vänster>, <Övre höger>, <Undre höger>, <Hela ytan>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Startnummer>*2
1 till 9999; 1
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Nummerstorlek>*2
<Liten (12 punkter)>, <Medelstor (24 punkt.)>, <Stor (36 punkter)>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Täthet>*2
1 till 5; 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Färg>*2
<Gul>, <Magenta>, <Cyan>, <Svart>, <Röd>, <Grön>, <Blå>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Vertikal nummerplacering>*2
<Horisontell nummerplacering>*2
-8 mm till +8 mm; 0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Personlighet>*2
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Lägesprioritet>*2
<Inget>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Välj automatiskt>*2
<PS>: <>, <Av>
<PCL>: <>, <Av>
<XPS>: <>, <Av>
<Imaging>: <>, <Av>
<PDF>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Auto (Färg/S/V)>, <Svartvitt>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Komprimerad bildutmatning>
<Utmatade ark>, <Visa fel>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Initiera>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
*1 Observera att antalet lådor som visas varierar beroende på modell och installerade alternativ.
*2 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
*3 Kopior: 1 till 9999
*4 Häftposition (Häfta+sortera, Häfta + Gruppera):
Hörn (övre-V), Hörn (övre-H), Hörn (nedre-H), Hörn (nedre-V).
9EKC-0KH