<Utmatningsrapport>

Detta skriver ut en lista med registreringsdetaljer för inställningar för sändning/mottagning och faxinställningar.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Användardatalista för sändning/mottagning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över alla inställningar för sändning/mottagning som har registrerats på maskinen. Användardatalista för sändning/mottagning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Användardatalista för sändning/mottagning>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Faxanvändardatalista> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över faxinställningar som har registrerats på maskinen. Faxanvändardatalista
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Faxanvändardatalista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
9EKC-0L7