Upprätta anslutning med detaljerade inställningar

Om du vill ange säkerhetsinställningar i detalj eller om du inte kan upprätta den trådlösa anslutningen med andra procedurer, anger du manuellt all nödvändig information för den trådlösa nätverksanslutningen. Bekräfta och skriv i förväg ner information om din SSID, nätverksnyckel, säkerhetsstandard eller autentisering/krypteringsmetod etc. Kontrollera SSID och nätverksnyckel
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <Övrigt (ange manuellt)>.
3
Tryck på <Ange manuellt>.
4
Tryck på <SSID> och ange det SSID du har markerat.
5
Ange säkerhetsinställningar i <Säkerhetsinställningar>.
Använda WEP
1
Tryck på <WEP>.
2
Välj en autentiseringsmetod.
För att använda WEP-nyckeln som lösenord, tryck på <Delad nyckel>.
Om du trycker på <Öppet system>, tolkar maskinen det som att autentisering är inställt på den trådlösa routern. I så fall ändras inställningen automatiskt till <Delad nyckel> och ett nytt anslutningsförsök görs.
3
Välj den WEP-nyckel du vill redigera.
Tryck på något av <WEP-nyckel 1> till <WEP-nyckel 4>.
4
Ange den nätverksnyckel du har markerat.
5
Välj WEP-nyckel som ska användas.
6
Tryck på <OK>.
Använda WPA-PSK, WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Tryck på <WPA/WPA2-PSK>.
2
Välj en krypteringsmetod.
Om du vill ange att maskinen automatiskt ska välja AES-CCMP eller TKIP för att matcha inställningen för den trådlösa routern, tryck på <Auto>.
3
Tryck på <Krypteringsnyckel> och ange nätverksnyckeln.
4
Tryck på <OK>.
Använda WPA-EAP, WPA2-EAP eller WPA3-EAP
1
Tryck på <WPA/WPA2-EAP>.
2
Tryck på <OK>.
6
Tryck på <OK>.
 När den trådlösa routern har hittats och konfiguration är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
9EKC-03H