Upprätta anslutning med WPS-tryckknappsläge

Om ditt trådlösa nätverk har stöd för WPS-tryckknappsläge (Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt skapa en anslutning med WPS-knappen på routern.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <WPS tryckknappsläge>  håll WPS-knappen på den trådlösa routern nedtryckt
När den trådlösa routern har hittats och konfiguration är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Du måste kanske hålla ned WPS-knappen under 2 sekunder eller mer beroende på vilken nätverksenhet du använder. Läs handböckerna till nätverksenheten om du vill ha hjälp.
Om den trådlösa routern är inställd på att använda WEP-autentisering kanske du inte kan ställa in anslutningen med WPS.
9EKC-03C