Användbara funktioner för att skapa och hantera material

Du kan infoga sidnummer och datum när du kopierar. I viktiga handlingar kan du även infoga serienummer eller texten "KONFIDENTIELL", för att underlätta hantering av dokumentet.
9F44-074