Kopiera original med olika format tillsammans (Olika originalformat)

Du kan placera original av olika format i mataren och scanna dem på en gång. Du kan slippa välja papper och placera originalet igen.
Det finns begränsningar för vissa kombinationer av originalformat för scanning. Scanning med en felaktig kombination kan orsaka pappersstopp eller skador på originalen. Maskinvaruspecifikationer
Original som har olika vikt eller är av olika typ ska inte placeras tillsammans eftersom det kan leda till skador på originalen eller till pappersstopp.
Du kan inte kombinera alla följande metoder samtidigt.
<Olika original format>
<Skifta>
<Välj papper>:<Auto>
1
Placera originalen i mataren. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Olika original format>.
5
Tryck på <Stäng>.
6
Tryck på (Start).
Kopieringen startar.
Om <Olika original format> har angetts för kopiering, matas varje original ut med optimalt pappersformat. Om du vill kopiera alla original med samma pappersformat eller kopiera 1-sidiga original av olika format till båda sidor, ange papper med <Välj papper>. Om du inte anger <Välj papper> kanske det utmatade papperet inte häftas på rätt sätt.
9F44-070