Matare

Originalmatningsmetod
Automatisk dokumentmatare
Originalformat/-typ
Originalformat
Max: 304,8 mm x 431,8 mm*1
Min: 70,0 mm x 139,7 mm
Originalvikt
A/B-serien: 38 g/m² till 220 g/m² *2*3
Tum-serien: 50 g/m² till 220 g/m² *3
Automatiskt identifierbara originalformat
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R och A6R
De kombinationer av dokumentformat som kan kopieras/scannas*4
Dokument med samma bredd: A3 och A4, A4R och A5
Kapacitet i originalfacket
Cirka 200 ark (80 g/m²/75 g/m²) (höjd 22,0 mm eller mindre)*5
Cirka 250 ark (64 g/m²) (höjd 22,0 mm eller mindre)*5
Originalscanningshastighet
(A4)
1-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *6
Fullfärg: 135 sidor/minut
Svartvitt: 135 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 80 sidor/minut
Svartvitt: 80 sidor/minut*7
2-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *6
Fullfärg: 270 sidor/minut
Svartvitt: 270 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 90 sidor/minut
Svartvitt: 160 sidor/minut*7
*1 Långt original: 431,8 till 990 mm
*2 Vikten på A6R-format- eller mindre original är 50 g/m² till 220 g/m².
*3 Detsamma gäller också när både färg och svartvitt används.
*4 Kopiering/scanning med annan kombination än den ovan kan orsaka pappersstopp eller skador på dokumenten.
*5 Upp till 100 ark för A6R-format eller mindre.
*6 Scanningshastigheten kan variera beroende på scanningsarbetssätt och originaltyp.
*7 När <Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning> har ställts in på <Prioritera kvalitet>.
9F44-035