Pappersstopp i efterbehandlare

Detta avsnitt beskriver hur du rensar pappersstopp i efterbehandlare. Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Avlägsna eventuellt papper i facken.
Stäng alla luckor som är öppna.
9F44-027