Pappersstopp innanför den högra luckan på huvudenheten

Kontrollera platsen för pappersstoppet på pekskärmen och följ anvisningarna i det här avsnittet för att åtgärda pappersstoppet.
Kontrollera innan du åtgärdar pappersstopp
Om papperet är påfyllt i universalfacket, tar du bort papperet.
Stäng alla luckor som är öppna.
Om Paper Deck Unit-E eller POD Deck Lite-C (tillval) har monterats, tar du bort dem från huvudenheten.
1
Kontrollera om papper har fastnat inne i huvudenhetens övre högra lucka.
Öppna den övre högra luckan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng den övre högra luckan.
2
Kontrollera om papper har fastnat inne i huvudenhetens nedre högra lucka.
Öppna den nedre högra luckan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Stäng den nedre högra luckan på huvudenheten.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9F44-020