Slå på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du slår på maskinen.
1
Se till att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget.
2
Starta tillvalsenheter.
3
Öppna strömbrytarens lucka och tryck strömbrytaren mot "".
4
Stäng strömbrytarens lucka.
Indikatorn Huvudström på kontrollpanelen (Kontrollpanel) lyser upp och startskärmbilden visas på pekskärmen.
Om inte indikatorn Huvudström tänds på kontrollpanelen även om huvudströmbrytaren är på, kontrollera att strömbrytaren är på.
Du kan välja skärmbild som ska visas omedelbart efter att maskinen slås på. <Standarddisplay efter start/återställning>
Pekskärmen och knappar på kontrollpanelen kanske inte svarar omedelbart efter att maskinen slås på.
Om den här maskinen är ansluten till en strömförsörjd Macintosh-dator med USB-kabel, kan datorn startas automatiskt när maskinen startas. Koppla i så fall bort USB-kabeln från maskinen. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att använda en USB-hubb mellan maskinen och datorn.
9F44-00K