Ställa in en proxy

Du kan ställa in en proxy för att hantera kommunikation istället för maskinen och använda den när du ansluter till enheter utanför nätverk, exempelvis när du navigerar på webbplatser. Säkerheten ökar när du använder en proxy, eftersom maskinen inte får direkt tillgång till resurser utanför nätverket. Administratör eller nätverksadmin-behörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>  <Proxyinställningar>.
3
Sätt <Använd proxy> till <På>, konfigurera de inställningar som behövs och tryck på <OK>.
<Serveradress>
Ange adressen för proxyservern som ska användas. Ange IP-adress eller värdnamn efter din miljö.
<Portnummer>
Ange portnumret för proxyservern som ska användas.
<Använd proxy inom samma domän>
Välj <På> om du vill använda en proxyserver även vid kommunikation med enheter i samma domän.
Inställningen visas bara på huvudlinjens proxyinställningsskärm.
<Ange verifiering>
Om du vill använda autentiseringsfunktionen för en proxyserver, trycker du här och konfigurerar autentiseringsinformationen. På skärmbilden som visas, tryck på <På>, ange det användarnamn och lösenord som används för proxyautentisering och tryck på <OK>.
4
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.
9F44-0H4