Konfigurera personliga mappar

En personlig mapp är en enskild mapp som kan användas när användaren är inloggad med personlig autentiseringshantering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas som en personlig mapp.
En administratör med behörighet som Administrator väljer metod för hur personliga mappar ska anges. Inloggade användare anger personliga mappar baserat på inställningen som har gjorts av administratören.
En personlig mapp är en mapp som delas av följande skärmar.
<Scanna och skicka>
<Nätverk> i <Scanna och lagra>
<Nätverk> i <Åtkomst lagrade filer>
Skapa mappar på en plats angiven av användare
Användare skapar en personlig mapp på önskad plats. På så sätt kan varje användare skicka dokument till en mapp på en känd plats.
Skapa mappar i en arbetsmapp som angetts av administratören
En mapp för varje användarnamn skapas inuti en överordnad mapp (arbetsmapp) som anges av administratören. Personliga mappar är enklare att hantera eftersom alla finns på ett ställe. En Windows (SMB) delad mapp eller WebDAV-server kan anges.
Om du konfigurerar arbetsmappen på WebDAV-servern, måste mappar för alla användare förberedas i förväg.
Skapa mappar på en plats som specificeras av servern
Personliga mappar anges baserat på den mappinformation som registrerats på en autentiseringsserver, t.ex. homeDirectory-attributet för Active Directory i Windows. Bara en delad Windows (SMB)-mapp kan anges.

Ställa in hur platsen för personliga mappar ska anges

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>  <Specifikationsmetod för personlig mapp>.
Den här inställningen är samma som följande inställning. Inställningarna finns på olika platser men de utför samma funktion.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Lagra/få åtkomst till filer> <Nätverksinställningar> <Specifikationsmetod för personlig mapp>
3
Välj hur du vill ange platsen för personliga mappar.
Skapa mappar på en plats angiven av användare
Tryck på <Registrera för varje användare>  <OK>. Varje användare kan välja plats för den personliga mappen.
Skapa mappar i en arbetsmapp som angetts av administratören
1
Tryck på <Arbetsmapp>  <Ställ in>.
2
Ange arbetsmapp och tryck på <OK>.
<Protokoll>
Välj det protokoll som ska användas för att komma åt personliga mappar.
<Värdnamn>
Ange värdnamnet eller IP-adressen för den dator du vill skapa arbetsmappen på.
<Mappsökväg>
Ange sökvägen till arbetsmapp. Ange t.ex. "users\public\share" för en arbetsmapp som skapats i undermappen "share" i mappen "Public" på C (sökväg: "C:\users\public\share").
Du kanske inte kan ange sökvägen om det finns för många mapp nivåer.
3
Välj den autentiseringsinformation som ska användas och tryck på <OK>.
Om du vill använda ett separat användarnamn och lösenord för den personliga mappen, tryck på <Användaraut-info f varje användare> för att lägga till ett bockmärke. Ta bort bockmärket för att använda samma användarnamn och lösenord som angavs vid inloggning. Om det här alternativet markeras, måste användarnamn och lösenord registreras för varje användare.
En mapp skapas inuti en arbetsmapp med följande namn.
Om en bock läggs till för <Användaraut-info f varje användare>: användarnamnet som angetts av användaren
Om ingen bock läggs till för <Användaraut-info f varje användare>: användarnamnet som används för inloggning
Skapa mappar på en plats som specificeras av servern
1
Tryck på <Använd inloggningsserver>.
2
Välj den autentiseringsinformation som ska användas och tryck på <OK>.
Om du vill använda ett separat användarnamn och lösenord för den personliga mappen, tryck på <Användaraut-info f varje användare> för att lägga till ett bockmärke. Ta bort bockmärket för att använda samma användarnamn och lösenord som angavs vid inloggning. Om det här alternativet markeras, måste användarnamn och lösenord registreras för varje användare.
Autentiseringsinformationen som krävs för åtkomst till en personlig mapp (användarnamn och lösenord) kan inte hämtas från Active Directory. Om <Användaraut-info f varje användare> väljs, registreras användarnamnet och lösenordet för maskininloggning med skrivbordsautentisering som autentiseringsinformation för åtkomst till en personlig mapp.
Det är nödvändigt att använda inloggningstjänsten som stöder den här funktionen. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
Om du använder användarautentisering, konfigurera en mapp i "homeDir" som är ett användarattribut i Active Directory, som använder formatet "\\värdnamn\mappsökväg".
Registrera en personlig mapp och autentiseringsinformation för varje användare
Om <Specifikationsmetod för personlig mapp> är inställt på <Registrera för varje användare> ska en av följande registreras som personlig mapp för varje användare. Registrerade inställningar är desamma och samma personliga mapp registreras oavsett var inställningen konfigureras.
<Scanna och skicka> <Registrera/redigera info. för varje användare> <Personlig mapp>
<Scanna och lagra> <Nätverk>  <Registrera/redigera info. för varje användare> <Personlig mapp>
<Åtkomst lagrade filer> <Nätverk> <Registrera/redigera info. för varje användare> <Personlig mapp>
9F44-0FU