Faxa med AirPrint

Du kan skicka fax från en Mac på nästan samma sätt som du skriver ut med en Mac.
Systemkrav
För att skicka fax med AirPrint behöver du en Mac med OS X 10.9 eller senare.
Nätverksmiljö
Någon av följande miljöer krävs.
En miljö där en Apple-enheten och maskinen är anslutna till samma LAN
En miljö där en Mac är ansluten till maskinen via USB
Den fasta programvaran kan behöva uppdateras för att skicka fax. Uppdatera firmware

Faxa från en Mac

1
Kontrollera att enheten är på och ansluten till Mac-datorn.
För mer information om hur du kontrollerar detta, se Konfigurera nätverksmiljön.
2
Från din Mac lägger du till maskinen i [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Om maskinen redan har lagts till för att skriva ut eller skicka fax kan du hoppa över detta steg.
3
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
Hur du öppnar dialogrutan kan variera beroende på vilket program du använder. För mer information, se användarhandboken för det aktuella programmet.
4
Välj den här enheten i utskriftsdialogrutan.
Skrivarna som är tillagda till Mac-datorn visas. Välj maskinens faxdrivrutin i detta steg.
5
Ange mottagaren.
6
Klicka på [Fax].
Faxet skickas.
9F44-0EY