Använda maskinen med program

Skriv ut genom att använda program från en mobil enhet som är ansluten till maskinen. Olika program, inklusive exklusiva Canon-program, stöds. Använd på korrekt sätt enligt din enhet, dina program och din situation.

Canon PRINT Business

Ett program för utskrift, etc. från mobila enheter som stöder iOS/Android. Inga åtgärder på maskinen är nödvändiga för att skriva ut. Se hjälpen i programmet eller Canons webbplats (https://global.canon/gomp/) för information om vilka operativsystem som stöds, detaljerade inställningsmetoder och förfaranden.
Canon PRINT Business kan hämtas kostnadsfritt, men kunden ansvarar själv för alla avgifter som rör internetanslutningen.

Skriva ut med Canons utskriftstjänst

Du kan enkelt skriva ut från menyn i program som stöder utrustningen för Android-utskrift. Mer information om vilka operativsystem som stöds och detaljerade inställningsmetoder och åtgärder finns på Canons webbplats (https://global.canon/gomp/).

Skriva ut och scanna med Mopria®

Enheten har också stöd för Mopria®. Om du använder Mopria® kan du skriva ut från mobila enheter som har stöd för Android med gemensamma rutiner och inställningar, även om tillverkare och modeller skiljer sig åt. Om du t.ex. använder skrivare som har stöd för Mopria® som tillverkats av olika tillverkare eller en skrivare som har stöd för Mopria® som finns på en plats du besöker, kan du skriva ut utan att behöva installera ett program som är exklusivt för varje tillverkare eller modell. Mopria® kan också användas för att direkt importera data som scannats med maskinen till mobila enheter som stöder Android. Mer information om modeller eller miljöer som stöds finns hos http://www.mopria.org.
Bekräfta Mopria®-inställningar

Skriva ut med IPP Everywhere

Den här maskinen har även stöd för IPP Everywhere. Om din Chromebook har stöd för IPP Everywhere kan du skriva ut direkt från den med IPP Everywhere.
Bekräfta IPP Everywhere

Skriva ut från Windows Phone (Windows 10 Mobile och senare)

Du kan skriva ut från en Windows Phone utan att hämta ett specialprogram eller installera en drivrutin. Kontrollera att inställningarna <Använd WSD>, <Använd WSD-sökning> och <Multicast Discovery Settings> är aktiverade.
<WSD-inställningar>
<Inställningar för Multicast Discovery>
TIPS
Scan for Mobile
Med MEAP-programmet "Scan for Mobile" kan du använda scanningsfunktionen i maskinen från den mobila enheten. Du kan använda maskinen från den mobila enheten för att scanna original och sedan skicka bilden som du scannat på maskinen till den mobila enheten med hjälp av WebDAV-kommunikation.

Skriva ut från Chrome OS

Du kan skriva ut från Chrome OS utan att hämta ett specialprogram eller installera en drivrutin. För att skriva ut med maskinen är det nödvändigt att aktivera Mopria®.
Bekräfta Mopria®-inställningar
Skriva ut
Utskrift från Chrome OS kanske inte stöds beroende på ditt land eller region.
9F44-0ES