Scanning

Du kan scanna pappersoriginal för att konvertera dem till elektroniska filer, som t.ex. PDF, som stöds av datorer. Konverterade filer kan skickas som e-postbilagor från maskinen eller sparas på filservern. I det här kapitlet beskrivs flera användbara funktioner för enkel scanning samt grundläggande funktioner.

Introduktion till grundläggande funktioner

I det här avsnittet beskrivs skärmbilden med grundläggande funktioner för scanning och grundläggande metoder för att sända/spara.

Scanna tydligt

I det här avsnittet beskrivs metoderna för att lösa problem som suddiga fotografier, oläslig text på grund av mörka papper och mörka kanter.

Scanning av olika typer av original

Du kan effektivt skanna original med många sidor och original som består av flera dokument.

Effektivt, tillförlitligt, säkert

I det här avsnittet beskrivs olika funktioner som ökar effektiviteten, minskar antalet fel och förbättrar säkerheten.

Scanna med hjälp av en dator

Om du redigerar ett scannat dokument i en dator, kan du enkelt spara direkt i datorn.
9F44-0AC