Ställa in en IP-adress

För att ansluta maskinen till ett nätverk krävs en unik IP-adress i nätverket. Maskinen har stöd för två versioner av IP-adresser: "IPv4" och "IPv6". Ställ in och använd dem beroende på miljön. Du kan antingen använda IPv4 eller IPv6. Du kan även använda båda samtidigt.
När en anslutningsmetod med en huvudlinje och en underlinje har valts i <Välj gränssnitt> ska IP-adressen för underlinjen anges i <IP-adressinställningar> i <Inställningar underlinje>.
9F44-047