Ansluta till ett trådbundet nätverk

Anslut maskinen till en dator via en router med en nätverkskabel.
Router och nätverkskabel medföljer inte maskinen, dessa behöver förberedas separat.
Maskinen stöder 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
För att göra en anslutning med 100BASE-TX/10BASE-T, använd en kategori 5 partvinnad kabel. Vi rekommenderar att du använder en förbättrad kategori 5 partvinnad kabel för anslutning med 1000BASE-T.
Om apparater som stöder 1000BASE-T, 100BASE-TX och 10BASE-T används tillsammans, krävs en enhet (exempelvis en växlingshubb) som stöder alla Ethernet-typer. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
1
Anslut maskinen till en router med en nätverkskabel.
Tryck in kontakten tills den hamnar i rätt läge med ett klick.
Ansluta till ett trådbundet LAN för underlinjen
Om <Fast LAN + Fast LAN> har valts i <Välj gränssnitt>, anslut till trådbundet LAN för underlinjen. <Välj gränssnitt>
1
Anslut USB-LAN-adaptern till maskinens USB-port (finns mot baksidan på höger sida av maskinen). Delarna och deras funktioner
Flera USB-LAN-adaptrar kan inte anslutas.
För information om vilka USB-LAN-adaptrar som användas, kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
9F44-040