Compatibilitat per corregir la densitat desigual amb l'alimentador

Ara podeu corregir les densitats desiguals amb l'alimentador.
Aquesta funció es pot establir quan està instal·lat l'accessori "Duplex Color Image Reader Unit-P".

Correcció per escàner (opcional)

Podeu fer una correcció de densitat llegint la pàgina de prova que heu imprès. L'equip calcula automàticament els valors de correcció de la densitat i en corregeix les irregularitats.
Si "Sensing Unit-B" està instal·lat, aquest mode no es pot utilitzar.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Corregir ombrejat>  <Correcció per escàner>.
2
Seleccioneu l'<Ajust complet> o l'<Ajust ràpid>.
3
Seleccioneu el paper que voleu utilitzar i premeu <Bé>.
4
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
5
Col·loqueu la pàgina de prova a l'alimentador o al vidre de còpia.
Canvieu la ubicació de lectura prement <Llegir amb el vidre> o <Llegir amb l’alimentador>.
Col·loqueu la pàgina de prova com indiquen les instruccions en pantalla.
6
Tanqueu l'alimentador i premeu <Iniciar lectura>.
La pàgina de prova es llegeix.
Tanqueu l'alimentador quan feu servir el vidre de còpia.
Si s'ha seleccionat <Ajust ràpid> al pas 2, aneu al pas 10.
Quan premeu <Llegir amb el vidre>, la pantalla del tauler de control canvia a la pantalla de lectura mitjançant el vidre de còpia. Tanmateix, quan la pàgina de prova s'imprimeix en els tipus de paper següents, es mostra la pantalla de lectura mitjançant el vidre de còpia. No es mostra <Llegir amb el vidre>.
Gruixut 5 a 8, Estucat a 1 cara, Estucat a 1 cara fi, Estucat a 2 cares, Estucat a 2 cares fi, Estucat mat, Estucat mat fi
7
Traieu la pàgina de prova.
A31C-00F