Canvis al desament d'informació del servidor

Compatibilitat per especificar el nivell en realitzar l'autenticació del servidor d'Active Directory

Ara podeu especificar la ubicació (nivell) per cercar informació d'usuaris a l'hora de realitzar l'autenticació del servidor d'Active Directory. Podeu configurar les opcions perquè només puguin dur a terme l'autenticació comptes d'usuaris desats en una unitat d'organització específica (OU).
A31C-008