Canvis en els missatges

Els canvis als missatges que apareixen a la pantalla de l'equip o a la Remote UI (IU remota) es mostren a continuació.

Missatges nous i addicionals

 
The upper (lower) ionizer of the static eliminator needs to be cleaned.
Static eliminator upper (lower) ionizer needs cleaning. Call dealer/serv rep
Clean the upper (lower) ionizer of the static eliminator.
The upper (lower) ionizer of the static eliminator needs to be checked.
Static eliminator upper (lower) ionizer needs check. (Call dealer/serv. rep.)
The static eliminator needs to be checked.
The static eliminator needs to be checked. (Call dealer/service rep.)
A31C-012