Paper admès

S’ha afegit “magnètic” com a tipus de paper.
Per a més informació, vegeu “Paper admès” a la Guia de l'usuari.
986J-003