Canvis als productes opcionals

En aquesta secció es descriuen els nous productes opcionals que estan disponibles per a aquest equip.

Static Eliminator-A

Instal·lar “Static Eliminator-A” permet a l’equip eliminar l’electricitat estàtica del paper i evitar que el paper s’enganxi a la zona de sortida i es produeixin errors d'apilament. Per obtenir més informació, vegeu al manual "Static Eliminator-A".
986J-00J