Software třetích stran

Více informací o softwaru třetích stran pro každou verzi najdete v HTML příručce. HTML příručku najdete na webu s online příručkami (https://oip.manual.canon/).
A33Y-019