Změny obrazovky <Hlavní obrazovka>

Na obrazovce <Hlavní obrazovka> přejmenováno tlačítko

Název tlačítka <Adjust Volume> na obrazovce <Hlavní obrazovka> se změnil na <Nastavení hlasitosti>.
A33Y-004