Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Tento popis vysvětluje změny položek na obrazovce <Nastavení/Uložení>. Obrazovka <Nastavení/Uložení> se zobrazí, když na ovládacím panelu stisknete tlačítko  (Nastavení/Uložení).
A33Y-00J