<Indst. for forbudsperiode for ændring af password>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Du kan angive den periode, hvor brugere ikke kan ændre sine adgangskoder, når brugere logger ind ved hjælp af godkendelse med tastatur.

Skema vedr. indstillinger/registrering

Få detaljer om, hvordan du kan se tabellen Indstillinger/Registrering under "Indstillinger/Registrering"  "Liste over indstillinger" i "Brugervejledning."
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indst. for forbudsperiode for ændring af password>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er indstillet:
<Forbudsperiode>: 1 til 179
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
A340-00S