Ændrede elementer

Indstillingerne med ændringer af indholdet vises herunder.
 
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
<Automatisk valg af papirkilde>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
<Automatisk valg af papirkilde baseret på farve>
 
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Indstillingerne i <Angiv godkendt bruger som afsender> er blevet opdelt i <Angiv godkendelsesbruger som afsender for e-mail> og <Angiv godkendelsesbruger som afsender for I-fax>.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Angiv godkendt bruger som afsender>
<Angiv godkendelsesbruger som afsender for e-mail>, <Angiv godkendelsesbruger som afsender for I-fax>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Du kan nu bekræfte, at maskinen fungerer korrekt, eller kontrollere logposterne for uautoriseret betjening ved at bruge <Systemgodk. monitor>, som vises på skærmen <Hjem>, når <McAfee Embedded Control> er indstillet til <Til>.
Navnet på <McAfee Embedded Control> variere afhængigt af tidspunktet for brug.
A340-011