Ændrede elementer

Indstillingerne med ændringer af indholdet vises herunder.
 
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
<Automatisk valg af papirkilde>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
<Automatisk valg af papirkilde baseret på farve>
986L-007