Muutoksia <Päävalikko>-näyttöön

<Päävalikko>-näytön painike nimettiin uudelleen

<Päävalikko>-näytön <Adjust Volume> -painikkeen uusi nimi on <Äänenvoimak. asetukset>.
A341-004