Muutoksia toimintoihin

Tässä osassa kuvaillaan koneen toimintoihin liittyvät muutokset.
986R-002