Wijzigingen in het <Home>-scherm

Naamswijziging van de knop op het <Home>-scherm

De naam van de knop <Adjust Volume> op het <Home>-scherm is veranderd in <Volume- instellingen>.
A342-004