Gewijzigde items

De instellingen met wijzigingen aan de inhoud en opmerkingen worden hieronder weergegeven.
 
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papierinvoer>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Autom. selectie papierlade Aan/Uit>
<Auto. selectie papierbron>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Auto. selectie papierlade op basis van kleur>
<Auto. selectie papierbron op basis van kleur>
986S-007