Zmiany w produktach opcjonalnych

W tej sekcji opisano nowe produkty opcjonalne udostępnione dla tego urządzenia.

Static Eliminator-A

Zainstalowanie „Static Eliminator-A” umożliwia urządzeniu wyeliminowanie elektryczności statycznej na papierze i zapobiega przywieraniu papieru w obszarze wyprowadzania oraz błędom układania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi „Static Eliminator-A”.
A34S-006