<Używaj IPP wszędzie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Możesz teraz określić, czy używać technologii IPP Everywhere, aby drukować bezpośrednio z Chromebooka.

Tabela Ustawienia/Rejestracja

Aby dowiedzieć się szczegółowo, jak przeglądać tabelę Ustawienia/Rejestracja, przejdź do „Ustawienia/Rejestracja”  „Wykaz ustawień” w „Podręcznik użytkownika”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu podczas eksportowania za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Używaj IPP wszędzie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
A34S-00W